فرا مدیریت شهری
( مدیریت شهری دانشگاه تهران )

493/ شهرنوشته 31/ اقتصاد سياسي درآمد شهري
 

اقتصاد سياسي درآمد شهري

فردين يزداني

موضوع ايجاد درآمد پايدار براي شهرداري ها و رهايي آنها از درآمدهاي ناپايدار که عمدتا وابسته به تراکم فروشي به خصوص در کلان شهرها است، بيش از آنکه به راهکار نيازمند باشد نياز به يک عزم مديريتي جدي در شهرداري و دولت دارد.
    بحث ايجاد درآمد پايدار براي شهرداري ها از سال 80 در کشور آغاز شد و تاکنون ده ها فعاليت علمي و فني و مطالعاتي براي پاسخ به اين سوال که چه راه ها و ظرفيت هايي در شهرها براي ايجاد نظام درآمدي پايدار يا کسب درآمد شهرداري ها بدون اتکا بر منابع ناپايدار درآمدي وجود دارد، انجام شده است.
    اما واقعيت اين است که با وجود تمام اين فعاليت ها و تاکيداتي که در اين زمينه وجود دارد کماکان 70 درصد درآمد شهرداري ها از منابع ناپايدار درآمدي به خصوص تراکم فروشي تامين مي شود و به همين علت ايجاد نظام پايدار درآمدي در شهرها بيش از آنکه به برنامه و راهکارهاي جديد نيازمند باشد مستلزم يک عزم سياسي و مديريتي در کل حکومت اعم از دولت و شهرداري است.
    به اين ترتيب مهم ترين فعاليتي که بايد در اين زمينه انجام شود آن است که دولت مرکزي لايحه اي براي اصلاح نظام درآمدي شهرداري ها تصويب کرده و با تصويب آن مديريت شهري را مکلف به کسب درآمد پايدار از منابع درآمدي تعيين شده نمايد که البته اخيرا اين لايحه در دولت نوشته شده، اما هنوز مورد بررسي قرار نگرفته است.هر چند در اين مسير دولت هم بايد از شهرداري ها حمايت هاي جدي و لازم را به عمل آورد.
    سناريوي پيشنهادي که براي استقرار مدل درآمدزايي پايدار در شهرها مي توان پيشنهاد داد آغاز اين طرح از يک يا چند نمونه شهر به صورت پايلوت است. به اين ترتيب دولت مي تواند با انتخاب يک يا چند شهر، همزمان با اعمال حمايت هاي خاص در يک بازه زماني مشخص شهرداري ها را ملزم به اعمال منابع درآمدي و مالي جايگزين کند.
    اين حمايت ها بايد به تدريج و همزمان با شناسايي و بهره برداري از منابع مالي پايدار جديد به تدريج کاهش پيدا کند تا جايي که شهرداري ها بتوانند در اين زمينه به صورت خودکفا عمل کنند.
    واقعيت اين است که در تمام اين سال ها و در بيش از 10 سال اخير که موضوع ايجاد نظام پايدار درآمدي براي شهرداري ها مورد توجه و تاکيد واقع شده است هيچ اقدام جدي و عزم راسخي براي استقرار اين نظام درآمدي در شهرها وجود نداشته است.
    در مورد آسيب شناسي اين موضوع نيز مي توان بخشي از علل عدم استقرار نظام پايدار درآمدي را در بحث اقتصاد سياسي جست و جو کرد. اينکه اگر قرار باشد شهرداري ها به جاي تراکم فروشي با اتکا بر عوارض شهري و دريافت آن از شهروندان کسب درآمد کنند فعاليت ها و دردسرهايي به مراتب بيش از آنچه از محل اين درآمدها و عوارض عايدشان مي شود، متحمل خواهند شد.
    اين در حالي است که اتکا به منابع ناپايدار درآمدي همچون فروش تراکم، مديريت شهري را به جاي آنکه با هزاران يا ميليون ها نفر از مردم شهرها و کلان شهرها رو به رو کند، با ده ها يا صدها سازنده اي مواجه خواهد کرد که اين درآمدها را با دردسر کمتر و با صرف زمان و هزينه ناچيزتري به جيب شهرداري ها سرازير مي کنند.
    اين موضوع به اين معنا است که اساسا شهرداري ها حاضر به تحمل هزينه هاي مديريتي شهري براي کسب درآمد پايدار نيستند و ترجيح مي دهند از روش هاي آسان تر و سريع تري به اين منظور بهره مند شوند.
    علت ديگري که در اين زمينه مي توان به آن اشاره کرد اين است که به هر حال درآمد حاصل از زمين و ساختمان در شهرها به خصوص در کلان شهرهايي مانند تهران منافع زيادي را در سطح شهر براي برخي افراد و اقشار به خصوص ايجاد مي کند و بنابراين بسياري از صاحبان منافع به صورت نهادينه تمايلي به حذف اين منفعت ها ندارند.
    بازهم تاکيد مي کنم که ايجاد نظام درآمدي پايدار نيازمند عزم مديريتي و سياسي هم در بدنه دولت و هم در شهرداري است و بيش از آنکه شهرداري ها مکلف به تسريع در اين فرآيند شوند دولت مرکزي بايد چارچوب مشخصي براي تکليف شهرداري ها درانجام اين امر ايجاد کند.

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 3427 به تاريخ 5 / 12 / 93 ، صفحه 29ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ ۹۳/۱۲/۰۷
492/ اطلاعیه شروع ثبت نام داوطلبین شورایاری
 

شروع ثبت نام

 

داوطلبین انتخابات شورایاری

 

از 2 بهمن 1393

 

در

 

Shorayaran.irارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ ۹۳/۱۰/۲۹
491 / هفتمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری
 

هفتمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نو آوری در مدیریت شهری

( جایزه جهانی تهران )

برگزار کننده :

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

 

زمان برگزاری جشنواره :

14 و  15  دی ماه 1393

 

مکان: تالار علامه امینی دانشگاه تهران

اطلاعات بیشتر در سایت جشنواره

http://rpc.tehran.ir/tehran-award/ 

محورهای جشنواره

- شهر و سبک زندگی

- جامعه ، فرهنگ و ارتباطات شهری

- شهر اسلامی - ایرانی

- دولت ، حاکمیت و اقتصاد

- شهرسازی و آمایش فضای شهری

- زیر ساخت ها و خدمات شهریارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ ۹۳/۱۰/۱۳
490/ معرفی پایان نامه مدیریت شهری 71
 

عنوان پایان نامه

راب‍طه‌ ظرف‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ س‍اک‍ن‍ان‌ س‍ک‍ون‍ت‌ گ‍اه‍ه‍ای‌ غ‍ی‍ر رس‍م‍ی‌ ب‍ات‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار م‍ح‍ل‍ه‌ ای‌

نگارنده

سعید شفیعا

مقطع : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

رشته : مدیری‍ت‌ ش‍ه‍ری

دانشگاه : علامه طباطبایی

دانشکده : م‍دی‍ری‍ت و حسابداری

استاد راهنما : غ‍لام‍رض‍ا ک‍اظم‍ی‍ان‌

استاد مشاور: وج‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ق‍رب‍ان‍ی‌ زاده‌

سال : 1389

شماره در کتابخانه :  ۱۳۳۶پ‌

 کلمات کلیدی: س‍ک‍ون‍تگاه‌ غ‍ی‍ررس‍م‍ی‌/ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار م‍ح‍ل‍ه‌ ای‌/ظرف‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌/ظرف‍ی‍ت‌ س‍ازی‌/م‍ح‍ل‍ه‌ شم‍ی‍ران‌ ن‍و

چ‍ک‍ی‍ده‌:  سکونتگاه هاي غيررسمي، محل اسکان اقشار کم درآمدي است که با انگيزه هاي متفاوت روزگار مي گذارانند. آثار اين محله ها بر پايداري شهري، مهمترين دلايل تحقيقي در اين حيطه ها مي باشد.طرد شدگي اجتماعي از سطح شهر و به کارگرفته نشدن ظرفيت هاي آنها براي حل مشکلات محله اي، استعدادهاي پنهان اين محلات را بي استفاده نموده است. اين پژوهش، با ذهنيت مثبت به ساکنين سکونتگاه هاي غيررسمي، به ساخت سازه ظرفيت اجتماعي پرداخته و ارتباط ميان اين مفهوم با توسعه پايدار محله اي را مورد بررسي قرار داده است. نتايج تحقيق در محله غيررسمي شميران نو نشان داد، ظرفيت سازي اجتماعات محله اي ساکنين و فعالان اقتصادي، زمينه ساز دستيابي به توسعه پايدار محله اي بوده و اعتماد سازي نسبت به نهادهاي رسمي، اولين مرحله اين برنامه است. هر چند سطح ظرفيتي گروه هاي تحقيق در حد مساعد نمي باشد اما روابط همبستگي نشان مي دهد براي دستيابي به توسعه پايدار محله اي ظرفيت سازي و تقويت اجتماعات محله اي يکي از ابزارهاي مناسب کاربردي است. اين تحقيق در حالي که زمينه شناخت پژوهش گر با سه گروه اجتماعي سازنده را فراهم نمود و به شکلي به استخراج نتايج قوم نگارانه جداگانه اي ختم شد که نگاهي جديد از محله اي نابسامان را ترسيم نمود.

پایان نامه های مدیریت شهری دیگر


مطالب مرتبط با: محله غیررسمی, ظرفیت اجتماعی

ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ ۹۳/۱۰/۱۱
489/ نشریه شهری 42 / شماره 66 و 67 شهرنگار
 
 

 

دو ماهنامه شهرنگار

شماره 66 و 67

 

نشریه پژوهشي،آموزشي و اطلاع رسانی

 با موضوع

نقشه جدید شهر تهران

 

انتشار توسط شهرداری تهران

فهرست مطالب

- بخش ويژه: نقشه جديد شهر تهران

- SDI شهري زمينه ساز مديريت يكپارچه شهري

- نگرش نوين در تهيه نقشه بزرگ مقياس وايجاد پايگاه اطلاعات مكاني شهر تهران

- توسعه خدمات نقشه تهران با رويكرد معماري سرويس گرا

- مدل سازي و كاربردهاي بعد سوم در پايگاه اطلاعاتي مكاني

- بروزنگهداري نقشه جديد از طريق فرآيندهاي كاري

- كاربرد اطلاعات منتج از نقشه جديد شهر تهران جهت مديريت آب هاي سطحي درمعابر شهري

- زير ساخت تعيين موقعيت دقيق در خدمت توليد و بروزرساني نقشه ي 1:1000 تهران

- زير ساختار اطلاعاتي شهري و منطق هاي

- معرفي نخستين نقشه هاي تهران

- گذري بر پروژه ساماندهي موزه نقشه تهران

- مروري بر اخبار مرتبط با نقشه تهران

نشریه های شهری قبلی                             شماره های دیگر این نشریهارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ ۹۳/۱۰/۰۶
488/ ارسال شهرنامه 12
 

قابل توجه بازدیدکنندگان جدید

شماره 12 شهرنامه ( خبرنامه ماهانه فرا مدیریت شهری )

برای اعضای خبرنامه ارسال شده است

در صورت تمایل به دریافت شماره های بعدی

می توانید از طریق لینک زیر نام و ایمیل خود را ارسال نمایید.

ثبت نام در خبرنامه

 بعد از کلیک روی لینک لطفا چند لحظه صبر کنیدارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ ۹۳/۱۰/۰۲
487/ شهرنوشته 30 / سرطان «شهرفروشي» در دامنه البرز
 

سرطان «شهرفروشي» در دامنه البرز

مهندس مجيد غمامي*

 تمام اتفاقاتي که موجب شده در 34 سال گذشته به رغم ساخت بزرگراه ها، تونل ها و پارک ها روز به روز فشار بيشتري بر شهر تهران وارد شود موضوعي است که ممکن است طرح آن چندان خوشايند نباشد، اما واقعيت آن است که مديران شهري براي تامين هزينه مديريت شهري به سمت شهرفروشي روي آورده اند. كلان شهر تهران از اوايل دهه 70 به بعد به سرطان «شهرفروشي» دچار شده است.

كمبود منابع آبي، ترافيك، آلودگي هوا، خانه هاي خالي، تخريب باغات، كاهش جذابيت سرمايه گذاري، نوسازي بافت فرسوده و همچنين گسترش ساخت وساز در محدوده خط شمال تهران، بيماري هايي هستند كه در پي اين سرطان، به جان شهر تهران افتاده اند. شهر فروشي به دو شکل «تراکم فروشي» و «ساخت وساز در ارتفاعات شمال شهر» انجام مي شود.

اين در حالي است که شهر تهران با وسعت حدود 620 کيلومترمربع براي پاسخگويي به نيازهاي ناشي از افزايش جمعيت، ظرفيتي محدود و معين دارد. اين شهر از شمال و شرق، به مانع فيزيكي كوه هاي البرز منتهي شده و از سمت غرب نيز به غولي به نام كرج برخورد كرده است. از سمت جنوب هم به چند شهر (اسلامشهر و قرچک و...)، شهر آفتاب و حريم مرقد مطهر حضرت امام (ره) و پالايشگاه تهران و... محدود شده است. درواقع محدوده فعلي شهر تهران همان محدوده اي است كه 46 سال پيش در اولين طرح جامع تهران (مصوب سال47) تعيين شد. در آن زمان وسعت تهران حدود 180 كيلومترمربع بود و گسترش آن براي توسعه 25 ساله (1370-1345) به همين اندازه اي كه امروز وسعت گرفته، تعيين شده بود.

در سال 72 نيز كه طرح جامع دوم شهر تهران به تصويب رسيد، خط محدوده شهر تغيير چنداني نكرد و با اصلاحاتي مختصر، به تصويب رسيد. از اوايل دهه70 يعني زماني كه فروش شهر از طريق «تراكم فروشي» و «توافق» به منبع اصلي تامين درآمد براي شهرداري تبديل شد، ساخت وساز با تراکم بالابه اشكال مختلف و با نقض ضوابط طرح ها تشويق شد.

در سال 91 نيز مديريت شهري با ابلاغ و اجراي طرح تفصيلي جديد که 5 سال پس از طرح جامع شهر تهران تهيه و تدوين شده بود موفق شد نقشه ساخت وساز در پايتخت را به گونه اي تغيير دهد که مغاير با مصالح شهر تهران پيش رود. به همين دليل در دوسال گذشته شهرفروشي به دو شيوه مورد اشاره به پديده ملموس شهر بدل شد. تخريب ساختمان هاي كم سن و احداث مجموعه هاي آپارتماني و برج هاي مسکوني و اداري و مختلط و... به جاي خانه هاي تک واحدي و دو واحدي رونق گرفت و الان هم ساخت «مال» و برج هاي چندمنظوره در بورس ساخت وساز قرار گرفته است.

شهرداري براي اينكه شهر را تميز و زيبا نگه دارد و بتواند تونل و بزرگراه احداث كند، تجهيزات شهري را تامين کند و... در غياب كمك هاي دولتي، به عوارض و درآمد حاصل از فروش تراكم و پروانه ساختماني وابسته شده است و روزانه زندگي شهروندان تهراني را در معرض تهاجم خود قرار داده است. اين در حالي است که در همه جاي دنيا، دولت ها سهم قابل توجهي، به خصوص براي تامين مالي شهرهاي بزرگ، مخصوصا براي پايتخت ها، قائل هستند، اما در ايران، دولت نه تنها هيچ کمکي به شهرداري نمي کند، بلکه به کمک شهرداري وابسته هم شده است !

گاه در يك محله تهران، به اندازه عمر يك انسان، عمليات ساختماني در دست انجام است و همه طول زندگي اهالي محله با آلودگي هاي صوتي و ده ها مصيبت ناشي از ساخت وساز مداوم و مستمر تلف مي شود. جالب آنکه به جز شهرداري دولت و ساير نهادها نيز به اين بيماري گرفتار شده اند. به همين دليل بود که در دهه 80 با اعلام دستور توقف تراکم فروشي در نيمه شمالي شهر تهران از سوي شهردار وقت، تمامي سازمان ها و نهادها نمايندگان مختلفي را براي مخالفت با اين موضوع به شهرداري فرستادند. اکنون با گذشت يک دهه از آن ماجرا، تراکم فروشي با سوق يافتن به سمت ارتفاعات شهر با سرعت هر چه تمام تر پيش مي رود، اما سوال اينجا است که آيا مسوولان شهري و دولتي اين خطر را احساس مي کنند؟

بي ترديد به دليل آنکه بخش زيادي از درآمدهاي شهرداري از طريق فروش تراکم (به عنوان يک منبع درآمدي سهل الوصول) به دست مي آيد. در هيچ زماني شهرداري براي قطع اين منبع پيش قدم نخواهد شد. به همين دليل مداخله دولت در اين حوزه ضروري خواهد بود چرا که بدون فشار دولت قطع اين منبع درآمدي از شهرداري امکان پذير نيست.

*كارشناس ارشد معماري و شهرسازي و مدير سابق «طرح مجموعه شهري تهران» در سال هاي 76 تا 81

منبع : روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 3372 به تاريخ 26 / 9 / 93 صفحه 29

شهر نوشته هاي ديگرارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ ۹۳/۰۹/۲۷
486/ نشست شهری / هویت در شهرهای جدید
 

نشست تخصصی :

هویت در شهرهای جدید

برگزار کننده :

شرکت عمران شهرهای جدید

سخنرانان:

دکتر سید محسن حبیبی،دکتر پرویز پیران

دکتر سیامک مقدم،دکتر علی اکبر سروش

زمان : سه شنبه 25 / 9 / 93

ساعت 14 الی 17

آدرس : دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا

تالار شهید آوینی

(ورود مهمانان گرامی از درب خیابان 16 آذر)

اطلاعیه نشست های شهری قبلیارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ ۹۳/۰۹/۲۴
485/ عکس شهری 35
 
ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ ۹۳/۰۹/۱۹
484/ نشریه شهری 41/ شماره 10 فصلنامه ... مدیریت بحران
 

فصلنامه

دانش پیشگیری و مدیریت بحران

 
سال سوم، شماره 4 (پياپي 10 )

نشریه علمی - تخصصی

انتشار توسط

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

قیمت

5000 تومان

فهرست مقالات

- بررسي تعامل بين بخشي در حادثه نشت نفت به رودخانه زاينده رود: مطالعه موردي گلرخ عتيق هچيان، كتايون جهانگيري، منصور شيش هفروش، حسين صفاري، زهرا موسويان و علي مظاهري  
    
- بررسي بازتاب مشاركت هاي شهروندي محله هاي تهران در كاهش آثار ناشي از بلاياي طبيعي مجتبي اميري، موسي پورموسوي، رضوان سلامت
 
- شناسايي عوامل موثر در افزايش اثربخشي عملكرد گروه هاي دوام از نظر اعضا و كارشناسان اين گروه در محله هاي منطقه 4 شهرداري تهران علي اكبر قهرماني، مريم رمضان نصرتي
   
- برنامه ريزي راهبردي ستاد مديريت بحران منطقه 7 تهران حبيب الله دانايي، اكرم سروري
  
- لجستيك امدادرساني و نقش آن در مراحل آمادگي و پاسخگويي چرخه مديريت بحران با تاكيد بر زلزله مرتضي احمدي، عباس سيفي
 
- ضرورت رشد هوشمند شهرها براي پيشگيري از وقوع بحران ها يوسف محمدي مقدم، جواد معدني
   
- مديريت بحران هاي فرامرزي: شناسايي عناصر اصلي يك سامانه واكنش اثربخش كريس آنسِل، آرژن بوين، آن كِلِر  مترجم: عليرضا حسيني حاجيئي

     نشریه های شهری قبلی                               شماره های دیگر این نشریهارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ ۹۳/۰۹/۱۵

پیج رنک

طراحی سایت

8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C">آرایش