فرا مدیریت شهری
( مدیریت شهری دانشگاه تهران )

447/ معرفی پایان نامه مدیریت شهری 60
 

عنوان پایان نامه

ارائه مدل مطلوب شهر الكترونيك براي آينده

 نگارنده

منا زهتابی

مقطع : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

رشته : مدیری‍ت‌ ش‍ه‍ری            

دانشگاه : تهران

دانشکده : م‍دی‍ری‍ت‌

استاد راهنما :  علی اصغر پورعزت

استاد مشاور:  آرین قلی پور

سال : ۱۳۸۸

شماره کتابخانه :   2131 پ‌

کلمات کلیدی : شهر الکترونیک / درگاه / پرتال / وب سایت / شهروند الکترونیک / راه حل الکترونیک
چ‍ک‍ی‍ده‌: پژوهش حاضر با تمركز بر پديده شهر الكترونيك، با توجه به ويژگيهاي متمايزي كه در ارائه خدمات شهري و نوع و حجم آن در مقايسه با دولت الكترونيك دارد، مترصد آن است كه از طريق بررسي درگاههاي(پرتالهاي) شهرهاي دنيا، به مجموعه اي از ويژگيهاي پرتال شهر الكترونيك مطلوب دست يابد. با توجه به لزوم پياده سازي شهرالكترونيك و آموزش و فرهنگ سازي آن جهت آماده سازي شهروندان، به عنوان يك مدل در ابعاد كوچكتر از دولت الكترونيك و با توجه به نياز زندگي شهري نوين با خدمات متنوع شهري و اجتماعي، ضمن بررسي پرتالهاي شهرهايي چون نيويورك، زوريخ، برلين، بوستون، دوبلين، سيدني، تورنتو، ونكوور، مادريد و شهرهاي ديگر، مجموعه اي از شاخصهاي ارزيابي شهر الكترونيك نمونه را به دست آورده، سپس بر اساس آراء خبرگان و افراد آشنا با مفهوم شهر الكترونيك، مجموعه اي بديع از مختصات و شاخصهاي شهر الكترونيك نمونه مطرح و تدوين مي نمايد.

پایان نامه های مدیریت شهری دیگر


مطالب مرتبط با: شهر الکترونیک

ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/05/04
446/ ارسال شهرنامه 7
 

قابل توجه بازدیدکنندگان جدید

شماره 7 

شهرنامه ( خبرنامه ماهانه فرا مدیریت شهری )

برای اعضای خبرنامه ارسال شده است

در صورت تمایل به دریافت شماره های بعدی

می توانید از طریق لینک زیر نام و ایمیل خود را ارسال نمایید

ثبت نام در خبرنامه

 بعد از کلیک روی لینک لطفا چند لحظه صبر کنیدارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/05/03
445/ کاریکاتور شهری 39
 
ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/05/02
444/ شهرنوشته 25/ تفاهمنامه يا قرارداد
 

تفاهمنامه يا قرارداد

كامبيز نوروزي*

تهران کلانشهري است که اداره آن نيازمند بودجه اي هنگفت و کارهايي عظيم است که بايد در چارچوب يک نظام حقوقي و مديريتي متناسب با قوانين و مقررات جاري و نظام حقوق شهري زندگي و فضاي شهري را در کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت، برنامه ريزي و اداره کند. اين نيز واقعيتي است که شرايط مالي شهرداري تهران و منابع مالي اي که شهرداري مي تواند براساس قوانين جاري تامين کند، تکافوي نيازهاي مالي شهرداري براي اداره روزمره تهران و مهم تر از آن، برنامه هاي توسعه اي و بهسازي شهري را نمي کند. اين مشکلي است که نزديک ربع قرن گريبان تهران را گرفته و نه دولت براي آن چاره اي انديشيده و نه شهرداران ادوار مختلف. بقیه متن در ادامه مطلب

 شهر نوشته هاي ديگرادامه مطلب...
ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/04/30
443/ نشریه شهری 38/ شماره 4 فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری
 

فصلنامه

اقتصاد و مدیریت شهری

سال اول ، شماره 4 

نشریه علمی - پژوهشی

 انتشار توسط

انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

 قیمت

۵۰۰۰ تومان

فهرست مقالات

- اجراي بهينه آموزش هاي الكترونيكي و تاثير آن بر عملكرد اقتصادي مديران شهرداري تهران

- ارزيابي كيفي شاخص هاي طرحهاي مديريت توسعه گردشگري (مطالعه موردي شهرستان فيروزكوه)
    
- امكان سنجي اكوتوريسم شهرستان رامسر با تكنيك SWOT-FANP9
    
- اهميت عملكرد دولت محلي در ساختار اشتغال شهري (مطالعه تطبيقي شهرهاي تهران و مونترال)

- بررسي كاركرد شهرهاي كوچك در نظام شهري و توسعه منطقه اي (مطالعه موردي شهر نايين)

- بررسي و ارزيابي توسعه شهركرد مبتني بر مديريت بحران

- تحليل پيامدهاي فضايي اقدامات مديريت شهري در بافتهاي قديم و جديد كلانشهر تبريز
    
- شركتهاي مردم نهاد شهري؛ راهكاري براي مشاركت شهروندان در مديريت شهري
    
- نحوه تامين مالي خارجي پروژه هاي شهري و كارايي خدمات شهر (مطالعه موردي شهرداري تهران)

 نشریه های شهری دیگر                               شماره هاي ديگر اين نشريهارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/04/28
442/ معرفی پایان نامه مدیریت شهری 59
 

عنوان پایان نامه

مطالعه تطبیقی راههای نهادی شده مبارزه با آلودگی هوا در برخی از شهرهای جهان

نگارنده

سمانه هزار

مقطع : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

رشته : مدیری‍ت‌ ش‍ه‍ری

دانشگاه : تهران

دانشکده : م‍دی‍ری‍ت

استاد راهنما : فریدون وردی نژاد

استاد مشاور: علی اصغر پورعزت

سال : ۱۳۸۸

شماره در کتابخانه :  ۲۱۱۵ پ‌

چ‍ک‍ی‍ده‌: هوا یکی از پنج عنصر ضروری ( هوا ، آب ، غذا ، گرما و نور ) برای ادامه حیات انسان است. هر فرد روزانه نزدیک ۲۲۰۰۰ بار تنفس می کند و تقریبا به ۱۵ کیلوگرم هوا در روز نیاز دارد. معمولا انسان می تواند به مدت ۵ هفته بدون غذا و مدت ۵ روز بدون آب زنده بماند، اما نمی تواند بدون هوا حتی ۵ دقیقه زنده بماند.

با توجه به گسترش شهرها و افزایش منبع آلاینده های هوا ، هوای اغلب شهرهای بزرگ و صنعتی آلوده می باشد و با توجه به خطراتی که این آلودگی برای سلامت افراد ساکن در مناطق آلوده دارد شناخت و آگاهی نسبت به جوانب مختلف این مساله از اهمیت بسزائی برخوردار می باشد و تنها با آگاهی و شناخت از این مساله امکان جلوگیری یا کاهش خطرات آن وجود دارد.
هدف اصلی از انجام این تحقیق شناسایی روش های نهادی شده ی مبارزه با آلودگی هوا در برخی از کلان شهرهای جهان است ، جهت کمک به مدیریت شهری کلان شهر تهران در مبارزه با آلودگی هوا. بدین ترتیب با استفاده از تجربیات و ظرفیت سایر ملل (با توجه به اینکه مطالعه از نوع تطبیقی است ) ، ما می توانیم با صرفه جویی در هزینه ، انرژی و زمان به رفع مشکل آلودگی هوا در شهرهای ایران بپردازیم.
بدین ترتیب نتایج حاصل از این تحقیق عبارتند از :
۱- شناسایی روش های نهادی شده مبارزه با آلودگی هوا در برخی از شهرهای جهان
۲- شناسایی روشهایی که با شرایط شهرهای ایران مطابقت دارند
۳- ارایه راهکارهای عملی به سازمان های ذیربط جهت اقدام برای مبارزه با آلودگی هوا
در این تحقیق ، برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از نمونه ها ، هم از روشهای آمار توصیفی و هم از روشهای آمار استنباطی استفاده می شود. در واقع ابتدا متغیرهای تحقیق را به کمک روشهای آمار توصیفی مورد آزمون قرار می گیرند ، سپس جهت بررسی فرضیه ها از آزمون همبستگی و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده می کنیم. در صورت لزوم از آزمون تحلیل واریانس فریدمن جهت ایجاد رتبه بندی استفاده خواهد شد. اما برای تجزیه و تحلیل مصاحبه با کارشناسان و نظرات خبرگان ، از روش دلفی استفاده می شود.

پایان نامه های مدیریت شهری دیگر


مطالب مرتبط با: آلودگی هوای شهر, محیط زیست شهری

ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/04/21
441/ معرفی پایان نامه مدیریت شهری 58
 

عنوان پایان نامه

تدوین خط مشی جهت مقابله با پیامد حاشیه نشینی و آثار آن بر شهرها

 نگارنده

مصطفی هاشمی
 

مقطع : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

رشته : مدیری‍ت‌ ش‍ه‍ری

دانشگاه : تهران

دانشکده : م‍دی‍ری‍ت‌

استاد راهنما :  

استاد مشاور:  

سال : ۱۳۸۸

شماره کتابخانه :  ۲۰۹۶ پ‌

پایان نامه های مدیریت شهری دیگر


مطالب مرتبط با: حاشیه نشینی

ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/04/21
440/ شهرنوشته 24/ پرسش هاي سهامداران شهر «تهران» از مديران
 

 پرسش هاي سهامداران شهر «تهران» از مديران

 عليمحمد عليخان زاده *

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در نشست روز دوشنبه ۹ / ۴ / ۹۳ خود و در اقدامي قابل تحسين راي به تعديل سقف بارگذاري جمعيتي در پايتخت از ۹ / ۱۲ ميليون نفر به ۵ / ۱۰ ميليون نفر يعني کاهش ۴ / ۲ ميليون نفري سقف جمعيت تهران داد. سال ها وقت، سرمايه و توان کارشناسان و مشاوران منتخب صرف تهيه و تصويب طرح جامع تهران و رونمايي از سند اجرايي آن يعني «طرح تفصيلي» شد.

سوال اينجا است که اين طرح تفصيلي چگونه و در چه چارچوبي تهيه شده است که هنوز متولد نشده، عالي ترين مرجع مديريت شهري و شهرسازي کشور را ناچار مي کند دست به جراحي عميق براي برداشتن «زائده هاي بدخيم» آن بزند و کيست که نداند جراحي چقدر پرهزينه است و بايد مردم و شهروندان به عنوان سهامداران و مالکان اصلي شهر آن را تقبل كنند. بقیه متن در ادامه مطلب

 شهر نوشته هاي ديگرادامه مطلب...
ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/04/18
439/ نشریه شهری 37 / شماره 64 و 65 شهرنگار
 
 

 

دو ماهنامه شهرنگار

شماره ۶۴ و ۶۵

 نشریه پژوهشي،آموزشي و اطلاع رسانی

 با موضوع

محیط زیست شهری

 

انتشار توسط شهرداری تهران

قیمت ۲۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

- نشست ويژه؛ موضوع: محيط زيست شهري

- مقدمه اي بر پيشينه، مباني و چارچوب شاخص هاي توسعه پايدار و كاربرد آنها در توسعه پايدار شهري

- بسط راهبردهاي اكولوژيكي براي ارتقاي پايداري روددره هاي شهري: مطالعه موردي رود دره كن - شهر تهران

- ارزيابي همه جانبه محيط زيست شهري

- بررسي كاربرد مدل هاي مفهومي رويكرد جديد اكولوژي شهري و كاربرد آن ها در دستيابي به پايداري محيط زيست شهري

- آلودگي هوا در محيط هاي شهري و ارائه راهكارهايي در راستاي كنترل و كاهش آن

- ارزيابي راهبردي محيط زيستي سياست ها، طرح ها و برنامه هاي توسعه شهري راهكاري براي دستيابي به توسعه پايدار شهري

- به سوي مديريت اكوسيستم: تحولات هسته و زمينه اكولوژي درختزار شهري

- بررسي اثربخشي و پايداري استقرار سيستم مديريت محيط زيست در منطقه 22 شهرداري تهران

- ديدگاه : راهبردهاي پايداري در شهرهاي واقع در فلات ايران (به طور خاص تهران)

- دانشنامه : شهر و محيط زيست - طراحي محيطي

- تبديل روددره ها به فضاهاي كارآمد شهري (مطالعه موردي: بوستان نهج البلاغه)

نشریه های شهری قبلی                             شماره های دیگر این نشریه


مطالب مرتبط با: محیط زیست شهری

ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/04/17
438/ ثبت نام در خبرنامه فرا مدیریت شهری
 

در صورت تمایل به دریافت

شهرنامه ( خبرنامه ماهانه فرا مدیریت شهری )

می توانید از طریق لینک زیر نام و ایمیل خود را ارسال نمایید

ثبت نام در خبرنامه

 بعد از کلیک روی لینک لطفا چند لحظه صبر کنیدارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/04/14

پیج رنک

طراحی سایت

8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C">آرایش