فرا مدیریت شهری
( مدیریت شهری دانشگاه تهران )

487/ شهرنوشته 30 / سرطان «شهرفروشي» در دامنه البرز
 

سرطان «شهرفروشي» در دامنه البرز

مهندس مجيد غمامي*

 تمام اتفاقاتي که موجب شده در 34 سال گذشته به رغم ساخت بزرگراه ها، تونل ها و پارک ها روز به روز فشار بيشتري بر شهر تهران وارد شود موضوعي است که ممکن است طرح آن چندان خوشايند نباشد، اما واقعيت آن است که مديران شهري براي تامين هزينه مديريت شهري به سمت شهرفروشي روي آورده اند. كلان شهر تهران از اوايل دهه 70 به بعد به سرطان «شهرفروشي» دچار شده است.

كمبود منابع آبي، ترافيك، آلودگي هوا، خانه هاي خالي، تخريب باغات، كاهش جذابيت سرمايه گذاري، نوسازي بافت فرسوده و همچنين گسترش ساخت وساز در محدوده خط شمال تهران، بيماري هايي هستند كه در پي اين سرطان، به جان شهر تهران افتاده اند. شهر فروشي به دو شکل «تراکم فروشي» و «ساخت وساز در ارتفاعات شمال شهر» انجام مي شود.

اين در حالي است که شهر تهران با وسعت حدود 620 کيلومترمربع براي پاسخگويي به نيازهاي ناشي از افزايش جمعيت، ظرفيتي محدود و معين دارد. اين شهر از شمال و شرق، به مانع فيزيكي كوه هاي البرز منتهي شده و از سمت غرب نيز به غولي به نام كرج برخورد كرده است. از سمت جنوب هم به چند شهر (اسلامشهر و قرچک و...)، شهر آفتاب و حريم مرقد مطهر حضرت امام (ره) و پالايشگاه تهران و... محدود شده است. درواقع محدوده فعلي شهر تهران همان محدوده اي است كه 46 سال پيش در اولين طرح جامع تهران (مصوب سال47) تعيين شد. در آن زمان وسعت تهران حدود 180 كيلومترمربع بود و گسترش آن براي توسعه 25 ساله (1370-1345) به همين اندازه اي كه امروز وسعت گرفته، تعيين شده بود.

در سال 72 نيز كه طرح جامع دوم شهر تهران به تصويب رسيد، خط محدوده شهر تغيير چنداني نكرد و با اصلاحاتي مختصر، به تصويب رسيد. از اوايل دهه70 يعني زماني كه فروش شهر از طريق «تراكم فروشي» و «توافق» به منبع اصلي تامين درآمد براي شهرداري تبديل شد، ساخت وساز با تراکم بالابه اشكال مختلف و با نقض ضوابط طرح ها تشويق شد.

در سال 91 نيز مديريت شهري با ابلاغ و اجراي طرح تفصيلي جديد که 5 سال پس از طرح جامع شهر تهران تهيه و تدوين شده بود موفق شد نقشه ساخت وساز در پايتخت را به گونه اي تغيير دهد که مغاير با مصالح شهر تهران پيش رود. به همين دليل در دوسال گذشته شهرفروشي به دو شيوه مورد اشاره به پديده ملموس شهر بدل شد. تخريب ساختمان هاي كم سن و احداث مجموعه هاي آپارتماني و برج هاي مسکوني و اداري و مختلط و... به جاي خانه هاي تک واحدي و دو واحدي رونق گرفت و الان هم ساخت «مال» و برج هاي چندمنظوره در بورس ساخت وساز قرار گرفته است.

شهرداري براي اينكه شهر را تميز و زيبا نگه دارد و بتواند تونل و بزرگراه احداث كند، تجهيزات شهري را تامين کند و... در غياب كمك هاي دولتي، به عوارض و درآمد حاصل از فروش تراكم و پروانه ساختماني وابسته شده است و روزانه زندگي شهروندان تهراني را در معرض تهاجم خود قرار داده است. اين در حالي است که در همه جاي دنيا، دولت ها سهم قابل توجهي، به خصوص براي تامين مالي شهرهاي بزرگ، مخصوصا براي پايتخت ها، قائل هستند، اما در ايران، دولت نه تنها هيچ کمکي به شهرداري نمي کند، بلکه به کمک شهرداري وابسته هم شده است !

گاه در يك محله تهران، به اندازه عمر يك انسان، عمليات ساختماني در دست انجام است و همه طول زندگي اهالي محله با آلودگي هاي صوتي و ده ها مصيبت ناشي از ساخت وساز مداوم و مستمر تلف مي شود. جالب آنکه به جز شهرداري دولت و ساير نهادها نيز به اين بيماري گرفتار شده اند. به همين دليل بود که در دهه 80 با اعلام دستور توقف تراکم فروشي در نيمه شمالي شهر تهران از سوي شهردار وقت، تمامي سازمان ها و نهادها نمايندگان مختلفي را براي مخالفت با اين موضوع به شهرداري فرستادند. اکنون با گذشت يک دهه از آن ماجرا، تراکم فروشي با سوق يافتن به سمت ارتفاعات شهر با سرعت هر چه تمام تر پيش مي رود، اما سوال اينجا است که آيا مسوولان شهري و دولتي اين خطر را احساس مي کنند؟

بي ترديد به دليل آنکه بخش زيادي از درآمدهاي شهرداري از طريق فروش تراکم (به عنوان يک منبع درآمدي سهل الوصول) به دست مي آيد در هيچ زماني شهرداري براي قطع اين منبع پيش قدم نخواهد شد. به همين دليل مداخله دولت در اين حوزه ضروري خواهد بود چرا که بدون فشار دولت قطع اين منبع درآمدي از شهرداري امکان پذير نيست.

*كارشناس ارشد معماري و شهرسازي و مدير سابق «طرح مجموعه شهري تهران» در سال هاي 76 تا 81

منبع : روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 3372 به تاريخ 26 / 9 / 93 صفحه 29

شهر نوشته هاي ديگرارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/09/27
486/ نشست شهری / هویت در شهرهای جدید
 

نشست تخصصی :

هویت در شهرهای جدید

برگزار کننده :

شرکت عمران شهرهای جدید

سخنرانان:

دکتر سید محسن حبیبی،دکتر پرویز پیران

دکتر سیامک مقدم،دکتر علی اکبر سروش

زمان : سه شنبه 25 / 9 / 93

ساعت 14 الی 17

آدرس : دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا

تالار شهید آوینی

(ورود مهمانان گرامی از درب خیابان 16 آذر)

اطلاعیه نشست های شهری قبلیارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/09/24
485/ عکس شهری 35
 
ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/09/19
484/ نشریه شهری 41/ شماره 10 فصلنامه ... مدیریت بحران
 

فصلنامه

دانش پیشگیری و مدیریت بحران

 
سال سوم، شماره 4 (پياپي 10 )

نشریه علمی - تخصصی

انتشار توسط

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

قیمت

5000 تومان

فهرست مقالات

- بررسي تعامل بين بخشي در حادثه نشت نفت به رودخانه زاينده رود: مطالعه موردي گلرخ عتيق هچيان، كتايون جهانگيري، منصور شيش هفروش، حسين صفاري، زهرا موسويان و علي مظاهري  
    
- بررسي بازتاب مشاركت هاي شهروندي محله هاي تهران در كاهش آثار ناشي از بلاياي طبيعي مجتبي اميري، موسي پورموسوي، رضوان سلامت
 
- شناسايي عوامل موثر در افزايش اثربخشي عملكرد گروه هاي دوام از نظر اعضا و كارشناسان اين گروه در محله هاي منطقه 4 شهرداري تهران علي اكبر قهرماني، مريم رمضان نصرتي
   
- برنامه ريزي راهبردي ستاد مديريت بحران منطقه 7 تهران حبيب الله دانايي، اكرم سروري
  
- لجستيك امدادرساني و نقش آن در مراحل آمادگي و پاسخگويي چرخه مديريت بحران با تاكيد بر زلزله مرتضي احمدي، عباس سيفي
 
- ضرورت رشد هوشمند شهرها براي پيشگيري از وقوع بحران ها يوسف محمدي مقدم، جواد معدني
   
- مديريت بحران هاي فرامرزي: شناسايي عناصر اصلي يك سامانه واكنش اثربخش كريس آنسِل، آرژن بوين، آن كِلِر  مترجم: عليرضا حسيني حاجيئي

     نشریه های شهری قبلی                               شماره های دیگر این نشریهارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/09/15
483/ معرفی پایان نامه مدیریت شهری 70
 

 

ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ارک‍رد ش‍ه‍رداری‌ در ارت‍ق‍اء ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ ش‍ه‍ری‌،م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ۴ ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌

  نگارنده

سالار سیامکی

مقطع : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

رشته : مدیری‍ت‌ ش‍ه‍ری               

دانشگاه : ع‍لام‍ه‌طب‍اطب‍ای‍ی‌ تهران

دانشکده : ح‍س‍اب‍داری‌ وم‍دی‍ری‍ت‌

استاد راهنما : غ‍لام‍رض‍ا ک‍اظم‍ی‍ان‌

استاد مشاور: وج‍ه‌ ال‍ه‌ ق‍رب‍ان‍ی‌ زاده‌

سال : ۱۳۸۹

شماره کتابخانه :   ۱۲۹۴پ‌

 
کلمات کلیدی: ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ ش‍ه‍ری‌/ ش‍اخ‍ص‌ ع‍ی‍ن‍ی‌/ ش‍اخ‍ص‌ ذه‍ن‍ی‌/ م‍دی‍ری‍ت‌ ش‍ه‍ری‌ت‍ه‍ران‌/ م‍ن‍طق‍ه‌ ۴ ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌
چ‍ک‍ی‍ده‌: در ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ج‍رب‍ی‍ات‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ و ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ آن‌، ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ ش‍ده‌ و ب‍ان‍ظر ت‍ع‍داد م‍ح‍دودی‌ از م‍دی‍ران‌ و م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ش‍ه‍ری‌ در ت‍ه‍ران‌ ای‍ن‌ش‍اخ‍ص‍ه‍ا از ل‍ح‍اظ اه‍م‍ی‍ت‌ م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ ان‍د. در م‍رح‍ل‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ ب‍ا خ‍ذف‌ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ دارای‌ اه‍م‍ی‍ت‌ پ‍ای‍ی‍ن‌ م‍اب‍ق‍ی‌ ش‍اخ‍ص‍ه‍ا اع‍م‌ از ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ذه‍ن‍ی‌ وش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ع‍ی‍ن‍ی‌ در ق‍ال‍ب‌ ی‍ک‌ م‍دل‌، ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از آم‍ار و ارق‍ام‌ م‍وج‍ود و ن‍ی‍زت‍وزی‍ع‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ن‍م‍ون‍ه‌ م‍ن‍اس‍ب‍ی‌ از ش‍ه‍رون‍دان‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ۴ ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌م‍ورد س‍ن‍ج‍ش‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‌ ت‍ا م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ آن‍ان‌ از ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ش‍ه‍ری‌ و ش‍اخ‍ص‌ ک‍ل‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ و ن‍ی‍ز م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ آن‍ه‍ا ازش‍ه‍رداری‌ م‍ن‍طق‍ه‌ م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ و ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ق‍رار گ‍ی‍رد.
 

مطالب مرتبط با: کیفیت زندگی شهری

ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/09/13
482/ گفتمان شهری 1/ ساخت بزرگراه و تونل شهری
 

به مناسبت نهم آذر ماه ، سالگرد افتتاح بزرگراه دو طبقه صدر

موضوع گفتمان : بزرگراه ها و تونل های جدید شهری

تعدادی از کارشناسان یکی از راه حل های رفع ترافیک مرسوم در کلانشهرها را ساخت بزرگراه ها یا تونل های جدید می دانند و عده ای معتقد به صرف هزینه این پروژه ها در راستای توسعه حمل و نقل عمومی هستند.

نظر شما در اين زمينه چیست ؟

ضمن تشکر از مشارکت شما لطفا برای ارسال نظر از قسمت نظر ( پایین همین مطلب )  استفاده نمایید.

---------------------

نظرها

1- حشمتی : من موافق توسعه حمل و نقل عمومی هستم چون بزرگراه های بیشتر یعنی ماشین های بیشتر !

2- سحر : ساخت اتوبان ها و تونل ها هم لازمه چون همیشه امکان استفاده از حمل و نقل عمومی وجود نداره

3- علوي : ساخت يك سري از بزرگراه ها يا تونل ها براي تكميل شبكه ترافيكي تهران لازمه ولي اينكه قرار باشه اتوباني مثل بعثت رو هم دو طبقه كنيم زياد منطقي به نظر نمياد.

4- ایمان : من فكر مي كنم دليل اصلي ترافيك سنگين شهرهايي مثلي تهران كمبود بزرگراه و تونل نيست بلكه فقدان فرهنگ صحيح ترافيك يا رانندگي باعث اين معضل است مواردي مثل عدم رعايت قوانين رانندگي ، خودروهاي تك سرنشين و ...

5- شهری : به نظر من بزرگراه ها باید قسمت مشخصی از فضای شهر رو اشغال کنند نه تمام آن را. بنابراین بهتر است سرمایه گذاری بیشتری روی حمل و نقل عمومی و به خصوص مترو صورت بگیرد. گاهی با ایجاد بزرگراه ها ما یک قیف ارتباطی درست میکنیم که وضعیت عبور و مرور را بدتر می کند و البته از سوی دیگرفرهنگ استفاده از خودرو شخصی را بیشتر ترویج می دهد.

6- مهدی : ساخت بزرگراه در شهری مثل تهران افتخار نیست، مشکلات ما به فرهنگ برمی گردد، به جای بزرگراه صدر در همون مسیر میشد مترو و وسایل هم نقل عمومی راه انداخت، چرا در شهری که همش ترافیک، آلودگی هست باید به فکر ایجاد بزرگراه باشیم و مردم به استفاده از اتومیبل تشویق کنیم، باعث افزایش آلودگی و افزایش مصرف انرژی در شهر شویم، شهری که یک متر پیاده روی سالم و استاندارد ندارد و شهری سالم برای سالم زیستن نیست در حالی که به دنبال مصرف انبوه با سیاست فوردی است.

7- اسکندری : البته ایده ساخت بزرگراه جهت کاهش ترافیک ایده خوبیه مشروط بر اینکه جوانب دیگر کار هم سنجیده شود، نمونه بارز این مسأله این که آیا فکری هم برای دیوار صوتی که در نتیجه ساخت بزرگراه شکسته میشود شده؟؟؟ آیا بدنه های شهری در اطراف بزرگراه از هر نظر بطور کامل مورد بررسی قرار گرفته؟؟ آیا کاربری های اطراف و محلاتی که در آن نزدیکی قرار دارند بررسی کارشناسی شده اند؟؟؟ و هزاران مسأله دیگه. ضمن اینکه ما با مسأله مهمی در ارتباط با ترافیک روبرو هستیم و اونم مسأله فرهنگ هست همینطور نقص بارز زیرساختهای حمل و نقل عمومی در کشور.

8- شهروند : درباره دلیل انجام برخی از پروژه های شهری به نظر غیرمنطقی ، نباید از نفوذ سیاسی و اقتصادی نهادها ، سازمان ها و شرکت های بزرگ و کوچک در بین تصمیم گیرندگان برای تایید و اجرای پروژه های شهری غافل بود به هر حال سود کلان ناشی از انجام پروژه ها چشم خیلی ها رو به روی مصالح و منافع شهروندان می بندد.

9- وحید : پل صدر با همه مسائل مثبتی که دارد، در مجموع کار پسندیده ای نیست. نسبت هزینه های تحمیل شده از سوی این پروزه به شهر بسیار بیشتر از منفعتهای حاصله شهر و شهروندان از پروژه صدر است. امیدوارم دیگر شاهد تکرار چنین اسرافی در شهر نباشیم!

10- الوند : من هم با گسترش سیستم حمل و نقل عمومی موافقم چرا که در بهبود شرایط محیط زیستی نیز موثر می باشد

11- سعید : شاید قشر تحصیل کرده معتقد به توسعه حمل و نقل عمومی باشه ولی متاسفانه اکثر مردم قضاوتشون درباره عملکرد مدیران شهری وابسته به این بزرگراه ها و تونل هایی هست که ساخته می شه و این موضوع رو مدیران و مسئولین شهری هم می دونند پس معمولا کاری رو انجام می دهند که بیشتر به چشم بیاد برای مثال آقای قالیباف حتی به همین دلیل می تونست به عنوان رئیس جمهور هم انتخاب بشه ولی به دلایل سیاسی مهم تر این اتفاق نیفتاد.

12- گنجور : در مرحله اول ما باید بدانیم دنبال چه هدفی هستیم. 1- رشد ؟ 2- توسعه ؟ 3- توسعه پایدار ؟
هر کدام از متغیرهای بالا دارای تعاریف متفاوتی هستند اما چون در شهر ما دنبال توسعه پایدار هستیم من به این موضوع می پردازم. به نظر بنده ما در جامعه هم نیاز به حمل و نقل عمومی داریم هم توسعه آزاد راه ها و بزرگراه ها . اما نکته ای که به اون توجه نمی شه این هست که ما برای چه قشری ، برای چه فرهنگی ،برای چه زمانهای بحرانی و چه جمعیتی برنامه ریزی میکنیم

13- میترا : به نظر من در تهران در مورد توسعه حمل و نقل عمومی هم کارهای زیادی انجام شده است . گسترش خطوط مترو و راه اندازی خطوط متعدد BRT گواه این ادعاست هر چند کافی نیست و باید بهتر از وضعیت فعلی باشد ولی نمی توان گفت صرفا بزرگراه و تونل ساخته شده است.

14- علی : احداث تونل و بزرگراه بخشی از یک راه حل جامع معضلات ترافیک است. فقط با احداث بزرگراه و تونل مشکل حل نمی شود. توسعه حمل و نقل عمومی ، افزایش فرهنگ ترافیکی ، اصلاح خودروها و ... اجزای دیگر این راه حل هستند. اما در مورد خود بزرگراه و تونل ، متاسفانه در ایران مطالعات و مشاورین قوی وجود ندارد. به همین خاطر اجرای پروژه ها گاهی مشکلات جدی ایجاد می کند. مثلا تونل توحید ، واقعا به معضلی برای ساکنین و خطری برای رانندگان تبدیل شده بود. به خاطر مسایل سیاسی بهره برداری از این تونل را جلو انداختند قبل از اینکه همه موارد آن کامل باشد ، بعد مشکلات شروع شد از آلودگی شدید تونل تا خطر نفوذ آب و نشست خاکهای اطراف تونل که با هزینه ای چند برابر اصلاحاتی در آن انجام شد مثلا برای جلوگیری از نفوذ آتش در اتفاقات احتمالی ، فاصله بین ستونها بسته شد ، برای کاهش نشب آب تزریق در دیواره ها انجام شد ، جهت حرکت هوا و فن ها اصلاح شد و اقدامات زیاد دیگری که همه با یک مطالعه درست در همان زمان اجرا قابل انجام بود. بیشتر پروژه های بزرگ تهران با دوباره کاری و هزینه های اصلاحی زیادی انجام می شود. دلیلش مطالعات ضعیف و غلبه سیاسی کاری بر کارهای اصولی است.

ضمن تشکر از مشارکت شما لطفا برای ارسال نظر از قسمت نظر ( پایین همین مطلب )  استفاده نمایید.ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/09/10
481/ گفتمان شهری
 

به زودی

گفتمان شهری

 در

فرا مدیریت شهری

         گفت و گو و تبادل نظر مجازی

     بازدیدکنندگان فرا مدیریت شهری

            درباره موضوعات شهریارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/09/09
480/ شهرنوشته 29 / مقتضيات محل و مديريت شهري
 

مقتضيات محل و مديريت شهري

دکترعلی نوذرپور

بررسي محتواي قانون اساسي كشور نشان مي دهد كه اداره عمومي كشور در دو سطح ملي و محلي تعريف شده است. سطح ملي در دولت مركزي، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضاييه و نهادهاي دفاعي و امنيتي تعريف شده است و سطح محلي به معناي استان، شهرستان، شهر، بخش وروستا آمده است. از اين رو در اصل يكصد و سوم قانون اساسي، بخشداران، فرمانداران، استانداران و ساير مقامات كشوري مكلف به تبعيت از مصوبات شوراهاي بخش، شهرستان و استان شده اند. چگونه ممكن است كه استاندار و فرماندار از مصوبات شورا تبعيت كند در حالي كه مقامات يادشده توسط دولت انتخاب مي شوند؟ بقیه متن در ادامه مطلب

 شهر نوشته هاي ديگرادامه مطلب...
ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/09/08
479/ ارسال شهرنامه 11
 

قابل توجه بازدیدکنندگان جدید

شماره 11 شهرنامه ( خبرنامه ماهانه فرا مدیریت شهری )

برای اعضای خبرنامه ارسال شده است

در صورت تمایل به دریافت شماره های بعدی

می توانید از طریق لینک زیر نام و ایمیل خود را ارسال نمایید

ثبت نام در خبرنامه

 بعد از کلیک روی لینک لطفا چند لحظه صبر کنیدارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/09/02
478/ پارلمان جوانان شهر تهران تشکیل می شود
 

دکتر محمد ابویی،رئیس خانه شهریاران جوان شهرداری تهران از آغاز به کار ۳۷۴ شهریار محله در مناطق مختلف شهر تهران و زمینه‌سازی برای فعال شدن پارلمان‌های جوانان شهر خبر داد. وی با اشاره به جایگاه خانه شهریاران جوان در چارچوب مدیریت‌شهری تهران گفت: جوانان مهمترین مخاطبان برای تغییر رفتارها و رویکردهای شهری و اجتماعی محسوب می‌شوند و اگر بتوانیم از آن‌ها استفاده کنیم قطعا شرایطی فراهم می‌شود که در تغییر سیاست‌های کلی شهرداری نقش موثری خواهد داشت.

وی در ادامه تأکید کرد: برای استفاده و مدیریت این ظرفیت‌ها مهمترین برنامه ما در خانه شهریاران تهران زمینه‌سازی برای تشکیل پارلمان جوانان شهر بوده است.در همین راستا تا امروز 374 شهریار محله با عنوان «رویشی ماندگار برای شهر تهران» آغاز به کار کرده‌اند که همین شهریارها در آینده پایه تشکیل پارلمان جوانان شهر خواهند شد.ابویی در پایان درباره زمان‌بندی آغاز به کار پارلمان جوانان شهر هم اظهار امیدواری کرد که این پارلمان تا پایان سال تشکیل شود.علاقمندان می‌توانند با مراجعه به سایت www.shahryarjavan.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایندارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/08/25

پیج رنک

طراحی سایت

8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C">آرایش