مدیریت شهری دانشگاه تهران
شهر گزیده های یک دانشجوی مدیریت شهری

497/ هشتمین جشنواره مدیریت شهری
 

هشتمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نو آوری در مدیریت شهری

( جایزه جهانی تهران )

برگزار کننده :

 

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

 

زمان برگزاری جشنواره :

23 و 24 آذر ماه 1394

 

ورود به سایت جشنواره

از اینجا

همایش های شهری دیگرارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ ۹۴/۰۸/۰۵
496/ سال نو مبارک
 ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ ۹۴/۰۱/۰۱
495/ شهرنوشته 32 / توانمندي شوراياران
 

توانمندي شوراياران

سعيد رهنما

با گذشت سه دوره از تشكيل شوراياري ها، حالابيشتر شهروندان به اهميت اين نهاد و رفع مشكلات محله شان پي برده اند. در اين مدت شوراياري ها موفق شدند پلي ميان شهروندان و دست اندركاران اجرايي شهر باشند. به طور كلي تجربه شوراياري در محله هاي مختلف، اتفاقات خوبي را به دنبال داشت كه شناسايي مشكلات موجود از نگاه مردم و اولويت بندي براي رفع آنها از سوي شهرداري ها در زمره اين مسائل قرار داشت و سبب شد تا محله ها از آباداني و رفاه بيشتري برخوردار شوند. به واقع يكي از دلايل و ضرورت هاي تشكيل نهادهاي داوطلبانه و مردمي و محلي از يك سو، ايجاد بستري مناسب براي شكل گيري ارتباط و تعامل سازنده و فراگير ميان ساكنان بومي و از سوي ديگر، ارتباط با تشكل ها و نهاد هاي مرتبط محله است. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و با تصويب قانون اساسي در دو اصل ششم و هفتم موضوع شوراها مطرح شد و اصل هفتم به صورت خاص به اهميت، نقش و جايگاه شوراها اشاره كرد. در اين اصل به تشكيل شوراها از بالاترين رده يعني مجلس شوراي اسلامي تا شوراهاي استان، شهر، شهرستان، بخش و روستا و محله نگاه شده و در متن قانون با صراحت و به صورت بسيار شفاف تحقق اين مساله مورد تاييد قرار گرفته است. در ٣٦ سال گذشته بسياري از شوراها تحقق يافتند اما شوراي محل از اين قاعده مستثنا ماند و از اين نظر شوراي شهر به عنوان نهاد و مركز تصميم گيري و سياستگذاري مسائل كلان در شهر تهران مقرر كرد تا براي تعامل بيشتر با شهروندان و بهبود زندگي آنان و در عين حال افرايش مشاركت همگاني، شوراهاي محله با شكل منسجم تري كه شوراياري ناميده مي شود شكل بگيرند تا بتوانند نياز هاي محله را به درستي شناسايي كرده و وظايف محوله خود را به انجام برسانند. به عبارت بهتر شوراياري محله در واقع تبيين كننده مسائل جاري شهر و محله است. اين ديدگاه از ابتدا تاكنون طي سه مرحله به انجام رسيده است و ٣٧٤ محله در ١٢٥ ناحيه تهران از ٢٢ منطقه شهر تهران را شامل مي شود. وقتي به ماهيت عمومي شوراياري ها نگاه مي كنيم، متوجه مي شويم كه براي اين نهاد مهم و تصميم ساز، نقش مشاركتي، مشورتي، نظارتي و كنترلي هر چند به صورت نسبي تبيين شده است، اين در حالي است كه اگر وظايف شوراياري ها را مورد تحليل و بررسي قرار بدهيم به اين نتيجه مي رسيم كه بخش عمده اي از آن پاسخگويي به انتظارات عمومي را شامل مي شود. كار شوراياران بيشتر معطوف به توقعات اجرايي است، در صورتي كه آنها تنها مي توانند در نقش مشورتي و نظارتي ظاهر شوند. هر چند بنده معتقدم اين يك نقص است و بايد مورد بازنگري قرار بگيرد. وقتي شورايار با راي مستقيم اهالي آن محل انتخاب مي شود طبيعي است كه يك دسته از انتظارات را از جانب شهروندان دريافت مي كند و آنها انتظار دارند شورايار به مطالبات شان در زمان مناسب پاسخ دهد در حالي كه شوراياري در مقام اجرا نقشي ندارد و پل ارتباطي ميان شهروندان و مديريت شهري است. با وجود ابزار هايي كه مديريت شهري براي تسريع در فعاليت هاي خود و پاسخگويي به نياز شهروندان در اختيار دارد، باز هم شاهد هستيم كه بخش عمده اي از اين مطالبات و انتظارات به سمت شوراياري گسيل مي شود چرا كه اين درخواست ها اجرايي هستند و ضروري است با دقت و صراحت به آن پاسخ داده شود. البته نبايد اين موضوع را ناديده بگيريم كه توانمندي شوراياران در پيدا كردن حلقه هاي مفقوده محله ها و ارجاع آنها به مديران ارشد شهري در بهبود وضعيت محله ها با ارتقاي كيفيت شهر مناسب بوده است.

روزنامه اعتماد، شماره 3202 به تاريخ 20 / 12 / 93، صفحه 13

شهر نوشته هاي ديگرارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ ۹۳/۱۲/۲۰
494/ نشریه شهری 42/ شماره 35 فصلنامه مدیریت شهری
 

 

شماره  35 فصلنامه

مدیریت شهری

نشریه علمی پژوهشي مدیریت شهری

انتشار توسط

سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور

پژوهشکده مدیریت شهری

306 صفحه /  ۱۵۰۰۰ تومان

 فهرست مقالات


- مشاركت بهره برداران در فرآيند طراحي، زمينه ساز تحقق پايداري اجتماعي مسكن انبوه در ايران؛ نمونه موردي مسكن شهرك صنعتي پرند محمود گلابچي، رامتين خلعتبري، عليرضا فاضل
    
- تعيين اولويت پهنه هاي مستعد توريسم تاريخي - فرهنگي استان اصفهان با استفاده GIS سيداسكندر صيدايي گل سفيدي، سيده سميه حسيني
    
- بررسي ديدگاه اعضاي شوراي شهر تبريز در مورد بهسازي و بازسازي بافت محله مقصوديه شهر تبريز بر مبناي روش سروكوال رعنا نجاري نابي، باعثه رضايي
    
- جستاري در حوزه هاي آرمان شهرهاي نظامي گنجوي صديقه سليماني
    
- تاثير استقرار شهرداري الكترونيكي بر شفافيت عملكرد شهرداري ها عبداله محمودي، كامل داودي
    
- بررسي تطبيقي ميزان تاثير گذاري تنوع عملكردي بر رضايتمندي سكونتي (مورد پژوهي: بافت مسكوني نارمك و تهرانپارس) مستوره قلي پور، پروين پرتوي
    
- بازخواني ابعاد زيبايي شناسي محيطي فرم شهر؛ مورد پژوهي: استخوان بندي اصلي شهر تاريخي اصفهان محمدرضا پورجعفر، علي اكبر تقوايي، پرويز آزاد فلاح، علي رضا صادقي
    
- بررسي سطح كيفيت زندگي در نواحي شهري؛ مطالعه موردي: شهر نيشابور عليرضا خواجه شاهكوهي، علي اكبر نجفي كاني، سميه شريفان
    
- تحول تيپ هاي رابطه اي دولت - جامعه در فرايند توسعه شهري: از وابستگي به توانمندسازي حميدرضا جلائي پور، تقي آزاد ارمكي، غلامحسين كلانتري، علي بقائي سرابي
    
- تدوين مدل ساختاري عوامل مكاني موثر بر ارتقاء پايداري اجتماعي در بافت هاي فرسوده شهري به كمك تحليل عاملي و تحليل مسير سيدعبدالهادي دانشپور، اسماعيل شيعه، مريم روستا
    
- بازبيني مديريت راهبردي برنامه هاي بهسازي و نوسازي بافت هاي شهري و ارائه مدل برتر در فرآيندهاي مد اخلاقي آن سارا ناصري، محمدمهدي بلنديان
    
- ارزيابي توزيع فضايي و مكانيابي درمانگاه هاي شهري با استفاده از مدل NETWORK ANALYST (نمونه موردي: شهر زنجان) محسن احدنژاد روشتي، رحيم غلامحسيني، علي زلفي
    
- بررسي رابطه مكان مندي فضاهاي عمومي شهري با ادراك پيوستگي ساختمان و شهر منصور يگانه، محمدرضا بمانيان، عليرضا عيني فر، مجتبي انصاري
    
- تحولات ساختاري - كاركردي فضاهاي روستايي در ايران و اثرات آن بر توسعه بافت در نواحي روستايي، موردپژوهي: روستاهاي جوانمردي و باغبهزاد، شهرستان لردگان محسن صيدالي، بيژن رحماني، عباس سعيدي، جميله توكلي نيا
    
- بررسي تاثير رفتار شهروندي سازماني و ابعاد آن بر ميزان رضايت ارباب رجوع شهرداري منطقه 17 شهرداري تهران مهران شيراوند
    
- گونه شناسي جديد در تكوين پراكنش هاي فضايي مناطق كلان شهري ؛ نمونه مطالعه: رشد متاستاتيك در محور شرق منطقه كلان شهري تهران رضا خيرالدين، رضا پيروزي
    
- بررسي ميزان اثربخشي مشاركت شهروندي در پياده سازي شهر الكترونيك؛ مورد پژوهي شهر سمنان حسين الماسي، هومن مسگريان، رضا نگهبان
    
- اثرات فضايي جريان نيروي كار از سكونتگاه هاي روستايي به مناطق صنعتي و ارتباط آن با وضعيت خدمات رساني روستايي - كشاورزي ؛ مورد: شهرستان ممسني، دهستان جاويد ماهوري عبدالرضا رحماني فضلي، مظفر صادقي
    
- تدوين استراتژي هاي توسعه فناوري بام سبز در كشور با استفاده از ابزارهاي مديريت استراتژيك (ماتريس SWOT و ماتريس IE)؛ مطاله موردي شهر مشهد الهه اعظم رحمتي، علي فيروز زارع، معصومه برجي
    
- بازخواني مفاهيم نمادين عرفان اسلامي در متون روايي و بازتاب آن در كالبد و استخوانبندي فضايي مكاني شهر محمدمهدي بلنديان، سارا ناصري

آدرس مرکز فروش : تهران - بلوار کشاورز - ابتدای خيابان شهيد نادری - پلاک 17- مرکز مطالعات برنامه ريزی شهری و روستايی سازمان شهرداری ها و دهياری های کشور

نشریه های شهری دیگر                             شماره های دیگر این نشریهارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ ۹۳/۱۲/۱۶
493/ شهرنوشته 31/ اقتصاد سياسي درآمد شهري
 

اقتصاد سياسي درآمد شهري

فردين يزداني

موضوع ايجاد درآمد پايدار براي شهرداري ها و رهايي آنها از درآمدهاي ناپايدار که عمدتا وابسته به تراکم فروشي به خصوص در کلان شهرها است، بيش از آنکه به راهکار نيازمند باشد نياز به يک عزم مديريتي جدي در شهرداري و دولت دارد.
    بحث ايجاد درآمد پايدار براي شهرداري ها از سال 80 در کشور آغاز شد و تاکنون ده ها فعاليت علمي و فني و مطالعاتي براي پاسخ به اين سوال که چه راه ها و ظرفيت هايي در شهرها براي ايجاد نظام درآمدي پايدار يا کسب درآمد شهرداري ها بدون اتکا بر منابع ناپايدار درآمدي وجود دارد، انجام شده است.
    اما واقعيت اين است که با وجود تمام اين فعاليت ها و تاکيداتي که در اين زمينه وجود دارد کماکان 70 درصد درآمد شهرداري ها از منابع ناپايدار درآمدي به خصوص تراکم فروشي تامين مي شود و به همين علت ايجاد نظام پايدار درآمدي در شهرها بيش از آنکه به برنامه و راهکارهاي جديد نيازمند باشد مستلزم يک عزم سياسي و مديريتي در کل حکومت اعم از دولت و شهرداري است.
    به اين ترتيب مهم ترين فعاليتي که بايد در اين زمينه انجام شود آن است که دولت مرکزي لايحه اي براي اصلاح نظام درآمدي شهرداري ها تصويب کرده و با تصويب آن مديريت شهري را مکلف به کسب درآمد پايدار از منابع درآمدي تعيين شده نمايد که البته اخيرا اين لايحه در دولت نوشته شده، اما هنوز مورد بررسي قرار نگرفته است.هر چند در اين مسير دولت هم بايد از شهرداري ها حمايت هاي جدي و لازم را به عمل آورد.
    سناريوي پيشنهادي که براي استقرار مدل درآمدزايي پايدار در شهرها مي توان پيشنهاد داد آغاز اين طرح از يک يا چند نمونه شهر به صورت پايلوت است. به اين ترتيب دولت مي تواند با انتخاب يک يا چند شهر، همزمان با اعمال حمايت هاي خاص در يک بازه زماني مشخص شهرداري ها را ملزم به اعمال منابع درآمدي و مالي جايگزين کند.
    اين حمايت ها بايد به تدريج و همزمان با شناسايي و بهره برداري از منابع مالي پايدار جديد به تدريج کاهش پيدا کند تا جايي که شهرداري ها بتوانند در اين زمينه به صورت خودکفا عمل کنند.
    واقعيت اين است که در تمام اين سال ها و در بيش از 10 سال اخير که موضوع ايجاد نظام پايدار درآمدي براي شهرداري ها مورد توجه و تاکيد واقع شده است هيچ اقدام جدي و عزم راسخي براي استقرار اين نظام درآمدي در شهرها وجود نداشته است.
    در مورد آسيب شناسي اين موضوع نيز مي توان بخشي از علل عدم استقرار نظام پايدار درآمدي را در بحث اقتصاد سياسي جست و جو کرد. اينکه اگر قرار باشد شهرداري ها به جاي تراکم فروشي با اتکا بر عوارض شهري و دريافت آن از شهروندان کسب درآمد کنند فعاليت ها و دردسرهايي به مراتب بيش از آنچه از محل اين درآمدها و عوارض عايدشان مي شود، متحمل خواهند شد.
    اين در حالي است که اتکا به منابع ناپايدار درآمدي همچون فروش تراکم، مديريت شهري را به جاي آنکه با هزاران يا ميليون ها نفر از مردم شهرها و کلان شهرها رو به رو کند، با ده ها يا صدها سازنده اي مواجه خواهد کرد که اين درآمدها را با دردسر کمتر و با صرف زمان و هزينه ناچيزتري به جيب شهرداري ها سرازير مي کنند.
    اين موضوع به اين معنا است که اساسا شهرداري ها حاضر به تحمل هزينه هاي مديريتي شهري براي کسب درآمد پايدار نيستند و ترجيح مي دهند از روش هاي آسان تر و سريع تري به اين منظور بهره مند شوند.
    علت ديگري که در اين زمينه مي توان به آن اشاره کرد اين است که به هر حال درآمد حاصل از زمين و ساختمان در شهرها به خصوص در کلان شهرهايي مانند تهران منافع زيادي را در سطح شهر براي برخي افراد و اقشار به خصوص ايجاد مي کند و بنابراين بسياري از صاحبان منافع به صورت نهادينه تمايلي به حذف اين منفعت ها ندارند.
    بازهم تاکيد مي کنم که ايجاد نظام درآمدي پايدار نيازمند عزم مديريتي و سياسي هم در بدنه دولت و هم در شهرداري است و بيش از آنکه شهرداري ها مکلف به تسريع در اين فرآيند شوند دولت مرکزي بايد چارچوب مشخصي براي تکليف شهرداري ها درانجام اين امر ايجاد کند.

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 3427 به تاريخ 5 / 12 / 93 ، صفحه 29ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ ۹۳/۱۲/۰۷
492/ اطلاعیه شروع ثبت نام داوطلبین شورایاری
 

شروع ثبت نام

 

داوطلبین انتخابات شورایاری

 

از 2 بهمن 1393

 

در

 

Shorayaran.irارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ ۹۳/۱۰/۲۹
491 / هفتمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری
 

هفتمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نو آوری در مدیریت شهری

( جایزه جهانی تهران )

برگزار کننده :

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

 

زمان برگزاری جشنواره :

14 و  15  دی ماه 1393

 

مکان: تالار علامه امینی دانشگاه تهران

اطلاعات بیشتر در سایت جشنواره

http://rpc.tehran.ir/tehran-award/ 

محورهای جشنواره

- شهر و سبک زندگی

- جامعه ، فرهنگ و ارتباطات شهری

- شهر اسلامی - ایرانی

- دولت ، حاکمیت و اقتصاد

- شهرسازی و آمایش فضای شهری

- زیر ساخت ها و خدمات شهریارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ ۹۳/۱۰/۱۳
490/ معرفی پایان نامه مدیریت شهری 71
 

عنوان پایان نامه

راب‍طه‌ ظرف‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ س‍اک‍ن‍ان‌ س‍ک‍ون‍ت‌ گ‍اه‍ه‍ای‌ غ‍ی‍ر رس‍م‍ی‌ ب‍ات‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار م‍ح‍ل‍ه‌ ای‌

نگارنده

سعید شفیعا

مقطع : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

رشته : مدیری‍ت‌ ش‍ه‍ری

دانشگاه : علامه طباطبایی

دانشکده : م‍دی‍ری‍ت و حسابداری

استاد راهنما : غ‍لام‍رض‍ا ک‍اظم‍ی‍ان‌

استاد مشاور: وج‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ق‍رب‍ان‍ی‌ زاده‌

سال : 1389

شماره در کتابخانه :  ۱۳۳۶پ‌

 کلمات کلیدی: س‍ک‍ون‍تگاه‌ غ‍ی‍ررس‍م‍ی‌/ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار م‍ح‍ل‍ه‌ ای‌/ظرف‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌/ظرف‍ی‍ت‌ س‍ازی‌/م‍ح‍ل‍ه‌ شم‍ی‍ران‌ ن‍و

چ‍ک‍ی‍ده‌:  سکونتگاه هاي غيررسمي، محل اسکان اقشار کم درآمدي است که با انگيزه هاي متفاوت روزگار مي گذارانند. آثار اين محله ها بر پايداري شهري، مهمترين دلايل تحقيقي در اين حيطه ها مي باشد.طرد شدگي اجتماعي از سطح شهر و به کارگرفته نشدن ظرفيت هاي آنها براي حل مشکلات محله اي، استعدادهاي پنهان اين محلات را بي استفاده نموده است. اين پژوهش، با ذهنيت مثبت به ساکنين سکونتگاه هاي غيررسمي، به ساخت سازه ظرفيت اجتماعي پرداخته و ارتباط ميان اين مفهوم با توسعه پايدار محله اي را مورد بررسي قرار داده است. نتايج تحقيق در محله غيررسمي شميران نو نشان داد، ظرفيت سازي اجتماعات محله اي ساکنين و فعالان اقتصادي، زمينه ساز دستيابي به توسعه پايدار محله اي بوده و اعتماد سازي نسبت به نهادهاي رسمي، اولين مرحله اين برنامه است. هر چند سطح ظرفيتي گروه هاي تحقيق در حد مساعد نمي باشد اما روابط همبستگي نشان مي دهد براي دستيابي به توسعه پايدار محله اي ظرفيت سازي و تقويت اجتماعات محله اي يکي از ابزارهاي مناسب کاربردي است. اين تحقيق در حالي که زمينه شناخت پژوهش گر با سه گروه اجتماعي سازنده را فراهم نمود و به شکلي به استخراج نتايج قوم نگارانه جداگانه اي ختم شد که نگاهي جديد از محله اي نابسامان را ترسيم نمود.

پایان نامه های مدیریت شهری دیگرارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ ۹۳/۱۰/۱۱
489/ نشریه شهری 42 / شماره 66 و 67 شهرنگار
 
 

 

دو ماهنامه شهرنگار

شماره 66 و 67

 

نشریه پژوهشي،آموزشي و اطلاع رسانی

 با موضوع

نقشه جدید شهر تهران

 

انتشار توسط شهرداری تهران

فهرست مطالب

- بخش ويژه: نقشه جديد شهر تهران

- SDI شهري زمينه ساز مديريت يكپارچه شهري

- نگرش نوين در تهيه نقشه بزرگ مقياس وايجاد پايگاه اطلاعات مكاني شهر تهران

- توسعه خدمات نقشه تهران با رويكرد معماري سرويس گرا

- مدل سازي و كاربردهاي بعد سوم در پايگاه اطلاعاتي مكاني

- بروزنگهداري نقشه جديد از طريق فرآيندهاي كاري

- كاربرد اطلاعات منتج از نقشه جديد شهر تهران جهت مديريت آب هاي سطحي درمعابر شهري

- زير ساخت تعيين موقعيت دقيق در خدمت توليد و بروزرساني نقشه ي 1:1000 تهران

- زير ساختار اطلاعاتي شهري و منطق هاي

- معرفي نخستين نقشه هاي تهران

- گذري بر پروژه ساماندهي موزه نقشه تهران

- مروري بر اخبار مرتبط با نقشه تهران

نشریه های شهری قبلی                             شماره های دیگر این نشریهارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ ۹۳/۱۰/۰۶
488/ ارسال شهرنامه 12
 

قابل توجه بازدیدکنندگان جدید

شماره 12 شهرنامه ( خبرنامه ماهانه فرا مدیریت شهری )

برای اعضای خبرنامه ارسال شده است

در صورت تمایل به دریافت شماره های بعدی

می توانید از طریق لینک زیر نام و ایمیل خود را ارسال نمایید.

ثبت نام در خبرنامه

 بعد از کلیک روی لینک لطفا چند لحظه صبر کنیدارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ ۹۳/۱۰/۰۲

پیج رنک

طراحی سایت

8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C">آرایش