فرا مدیریت شهری
( مدیریت شهری دانشگاه تهران )

472/ جذب به صورت امریه در رشته مدیریت شهری
 

به استحضار می‏ رساند پارک فناوری پردیس در راستای تأمین سرمایه انسانی متخصص، اقدام به جذب به صورت امریه برای تعداد محدودی از دانش آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر دانشگاه‏های معتبر در رشته ‏های مختلف از جمله رشته مدیریت شهری می‏ نماید. متقاضیان می‏ توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی پارک فناوری پردیس مراجعه فرمایند.ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/07/23
471/ کاریکاتور شهری 41
 
ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/07/19
470/ معرفی پایان نامه مدیریت شهری 68
 

 

تصویر پردازی از شهر عدل بر اساس آثار و اندیشه های کارگزاران شهید در قوای سه گانه

  نگارنده

طاهره علیدادی

مقطع : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

رشته : مدیری‍ت‌ ش‍ه‍ری               

دانشگاه : تهران

دانشکده : م‍دی‍ری‍ت‌

استاد راهنما : علی اصغر پورعزت

استاد مشاور: آرین قلی پور

سال : ۱۳۸۸

شماره کتابخانه :   2787 پ‌


چ‍ک‍ی‍ده‌: منطق شهيد منطق مصلحي دلسوخته براي اجتماع است، و شهادت مقدمه و انگيزه اي است براي اجتماع است، و شهادت مقدمه و انگيزه اي است براي اصلاح جامعه به سمت كمال جامعه انساني از ديدگاه الهي. از اين رو، اين پژوهش به منظور ارائه تصوير جامعه آرماني، با الهام از ديدگاه ها و انديشه هاي شهدا در قواي سه گانه صورت پذيرفته است. تا اين تصوير به مثابه راهنماي عمل در تدوين چشم انداز ملي نظام مد نظر قرار گيرد. در همين راستا ابتدا به بررسي پيشينه آرمان شهري پرداخته شد و تعاريف آرمان شهر، انواع آرمان شهر، آرمان شهر در انديشه فلاسفه و انديشمندان غرب، دلايل مخالفت با آرمان شهر، اهداف آرمان شهر و فوايد آرمانگرايي مطرح شدغ سپس الزامات تحقق آرمان شهر از ديدگاه امام علي (ع) مورد بحث قرار گرفت و در ادامه ويزگي هاي جامعه آرماني از ديدگاه شهدا، كه برداشتي از آرمان شهر ديني بود مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت به نقش و مسئووليت نخبگان در ايجاد چشم انداز مبتني بر ديدگاه ها و انديشه هاي شهدا و ارائه آن به آحاد ملت و همراه نمودن مردم در پياده سازي چشم انداز اشاره شد. در اين پژوهش سعي بر آن بود تا به سوالات زير پاسخ داده شود: 1. تصوير شهر عدل در انديشه كارگزاران شهيد، چه ويزگي هايي داشته است؟ 2. آيا شهدا تصويري عيني و تحقق پذير از جامعه بشري در انديشه داشتند، يا صرفا تصويري ذهني و دست نيافتني؟ 3. آيا مختصات شهر مقصد از نظر كارگزاران شهيد، با مقتضيات مدل عدالت حق مدار علوي منطبق بوده است؟ اين تحقيق يك پژوهش كاربردي و تا حدودي بنيادي محسوب مي شود كه جهت گرد آوري اطلاعات، آثار شهدا مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت و سپس با استفاده از روش تحليل محتوا، مقولات موضوعي مورد نظر، از متون مورد بررسي استخراج و بررسي قرار گرفت سپس با استفاده از روش تحليل محتوا، مقولات موضوعي مورد نظر، از متون مورد بررسي استخراج و كد گذاري گرديد. در نهايت 28 گزاره استخراج گرديد كه از طريق نظر سنجي از خبرگان، بررسي و اصلاح شد و در نهايت مورد تاييد قرار گرفت؛ سپس با بهره گيري از اين گزاره ها تصوير جامعه مطلوب از ديدگاه شهدا طراحي و تبيين گرديد و تحقق پذيري آن نيز مورد تاييد قرار گرفت؛ در نهايت اين الگو با الگوي حكوم حق مدار علوي مورد مقايسه قرار گرفت و مشخص گرديد كه انديشه ها و ديدگاه هاي كارگزاران شهيد برخاسته از متن قران و سيره نبوي و علوي است.


مطالب مرتبط با: شهر اسلامي

ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/07/18
469/ معرفی پایان نامه مدیریت شهری 67
 

عنوان پایان نامه

ارائه الگوی سازمانی برای ایجاد صندوق ویژه جهانی برای بحران های طبیعی

نگارنده

مسعود علاقمندان

مقطع : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

رشته : مدیری‍ت‌ ش‍ه‍ری              

دانشگاه : تهران

دانشکده : م‍دی‍ری‍ت

استاد راهنما : فریدون وردی نژاد

استاد مشاور: مجتبی امیری

سال : ۱۳۸۸

شماره در کتابخانه :  2491 پ‌

پایان نامه های مدیریت شهری دیگر


مطالب مرتبط با: مدیریت بحران, بحران هاي طبيعي

ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/07/18
468/ lمعرفی پایان نامه مدیریت شهری 66
 

 

موانع ایجاد و توسعه شهرهای الکترونیکی در ایران

  نگارنده

محمد نظری

مقطع : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

رشته : مدیری‍ت‌ ش‍ه‍ری               

دانشگاه : تهران

دانشکده : م‍دی‍ری‍ت‌

استاد راهنما : فریدون وردی نژاد

استاد مشاور: حسن عابدی جعفری

سال : ۱۳۸۸

شماره کتابخانه :   2316 پ‌

 

مطالب مرتبط با: شهر الکترونیک

ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/07/18
467/ شهرنوشته 28/ جايگاه شوراها اصلاح يا تضعيف؟
 

جايگاه شوراها ، اصلاح يا تضعيف؟

ابراهیم بهشتی

نمايندگان مجلس در آخرين لحظات جلسه علني روز سه شنبه طرح يک فوريتي را به تصويب رساندند که در صورت نهايي شدن، تغييرات چشمگيري در اختيارات و وظايف شوراهاي شهر ايجاد خواهد کرد. از جمله اينکه تعداد اعضاي شوراها دوباره کاهش خواهد يافت و اختيار انتخاب شهرداران از شوراها گرفته مي شود و به هيات جديدي به نام « هيات حل اختلاف و رسيدگي به شکايات» متشکل از نمايندگان سه قوه واگذار مي شود. در اين طرح، استيضاح شهرداران هم به نسبت وضعيت فعلي سخت تر مي شود. نمايندگان در جريان اين تغييرات جديد به دنبال پررنگ تر کردن حضور و نقش آفريني مجلسي ها در کار شوراهاي شهر هستند کما اينکه در هيات حل اختلاف و رسيدگي به شکايات که نهادي با جايگاه بالاتر از شوراها است، نمايندگان حضور جدي تري دارند و از اين طريق به زعم خود نظارت بيشتري بر کار شوراها خواهند داشت. اين طرح که به گفته بسياري از کارشناسان و بخصوص اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در حکم محدود کننده اختيارات پارلمان هاي شهري است، در حالي تدوين و يک فوريت آن تصويب شده است که انتظار مي رفت قوه مقننه با قانونگذاري هاي خود زمينه ساز تقويت بيشتر جايگاه شوراهاي شهر شود.
    شوراهاي اسلامي شهر و روستا پس از 4 دوره تجربه و فرازو فرودهاي بسيار به نظر مي رسد حالابه جايگاهي رسيده اند که بتوانند عهده دار مسئوليت هاي مهم تري باشند و بخشي از بار مسئوليت هاي اجرايي مرتبط با مسائل شهري را به دوش بکشند کما اينکه جهت گيري هاي اساسي نظام هم در راستاي چالاک سازي دولت و کوچک کردن آن است.
    همين انتظارها و ترسيم چشم انداز مثبت از آينده شوراها، انتخابات اين نهاد مدني را همراه با شور و شوق زياد و رقابت ها نزديک کرده و انگيزه گروه هاي مختلف کارشناسي و سياسي و اجتماعي و فرهنگي را براي سهيم شدن در مديريت شهري افزايش داده است. حال با طرح مجلس چه بسا شوراهاي شهر خاصيت و جايگاه اصلي خود را از دست بدهند که انگيزه اي براي ورود نخبگان و کارشناسان به آن ها باقي نماند و تجربه اين نهادهاي مدني در ميانه راه به حال خود رها شود.
    پارلمان هاي شهري علاوه بر اينکه ظرفيت عهده دار شدن بسياري از وظايف و مسئوليت هاي اجرايي شهرها را دارند، اين پتانسيل را دارند که بخش زيادي از مشغوليت هاي نمايندگان مجلس را نيز برطرف نمايند. به گواه بسياري از کارشناسان يکي از ضعف هاي اساسي مجلس شوراي اسلامي، برجسته بودن مطالبات منطقه اي و محلي است به گونه اي که وقت بسياري از نمايندگان شهرستان ها عمدتاً صرف مسائل و امور جاري حوزه هاي انتخابيه مي شود که ارتباط چنداني هم با وظايف قانونگذاري و نظارتي آن ها به عنوان نماينده مجلس ندارد.
    شوراهاي شهر مي توانند به صورت تخصصي و کارشناسي تر به مسائل شهري بپردازند و در مقابل نمايندگان شهرستان ها با فراغ بال بيشتر در طرح ها و سياست هاي ملي شرکت داشته و وظايف نظارتي خود را جدي تر دنبال کنند اما آنچه در طرح جديد مجلس ديده مي شود نتيجه اي جز آن ندارد که نمايندگان مجلس بيش از پيش درگير مسائل محلي و شهري خواهند شد تا آنجا که در انتخاب شهرداران هم بايد ايفاي نقش کنند. ترديدي در اين نيست که ساختار فعلي شوراها ممکن است ايرادهايي داشته باشد چنانچه انتشار خبر بازداشت شهردار و اعضاي شوراي شهر يکي از شهرستان ها بازتاب هاي منفي به دنبال داشته است، اما کاهش اختيارات شوراها به نظر نمي رسد راه حل مناسبي براي رفع برخي مشکلات موجود باشد. انتظار مي رود در بررسي جزئيات اين طرح نمايندگان مجلس نقطه نظرات کارشناسان و دغدغه هاي نخبگان مرتبط با حوزه مديريت شهري و فعالان مدني را جويا شده و قانوني وضع نکنند که مخالف با فلسفه و ماهيت نهاد شوراها باشد.

 روزنامه ايران، شماره 5760 به تاريخ 12 / 7 / 93، صفحه 3

 شهر نوشته هاي ديگرارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/07/14
466/ معرفی کتاب / فناوری‌هایی برای توسعه پایدار
 

فناوری‌هایی برای توسعه پایدار
( با رویکردی به کاهش فقر )

نویسندگان:
جان کلود بولای

سیلویا هاستتلر

ایلین هازبون

مترجمان:
دکتر غلامرضا طالقانی
علی‌ اصغر سعدآبادی
   سمیه ملک‌مکان
 مهندس علی غفاری

انتشارات نگاه دانش

تهران 1393

فهرست فصل های کتاب :

1 : نقش علم، فناوری، خط‌مشی‌ها و ابزارهای نوآوری در تغییر پارادایم به‌سوی توسعه پایدار

2 : معماری بومی جدید، راهبردی مناسب در تهیه مسکن فقیران

3 : اتوماسیون‌سازی مشاوره پزشکی برای کودکان زیر پنج سال نواحی روستایی بورکینافاسو

4 : فناوری‌های آبیاری مورد استفاده خرده‌مالکان، برای چه کسانی سودمند است: مروجین یا ذینفعان؟

5 : در مسیر توسعه منسجم و پایدار؟ مشارکت و سیستم

6 : رهیافتی جدید در مدل‌سازی هیدرولوژیکی: ابزاری برای توسعه‌ی پایدار در سیستم کشاورزی منطقه ساوان

7 : نوآوری در شراکت چند بازیگری: طرح مدیریت پسماند در ویتنام

8 : مشارکت ابزاری در صربستان

9 : پیش به سوی معیشت شهری پایدار و کاهش فقر در غزه: نقش شراکت و فناوری مناسب

10 : شارت‌های طراحی یکپارچه‌ برای توسعه‌ی پایدار در بخش آسمان‌خراش‌سازی هند

11 : تأثیر مشارکت در خدمات اطلاعات بازار مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر هزینه ‏های معامله و درآمد خانوار

12 : پژوهش و نوآوری برای توسعه پایدار

13 : فناوری مناسب برای کاهش ریسک‏ها و محافظت از دارایی‏ها: مثالی از توسعه همکاری در بنگلادش

14 : همکاری علمی برای پرورش پژوهش و قابلیت‌های دفاع در سرزمین فلسطین اشغالی (کرانه باختری)


مطالب مرتبط با: توسعه پایدار

ارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/07/05
465/ ارسال شهرنامه 9
 

قابل توجه بازدیدکنندگان جدید

شماره 9 شهرنامه ( خبرنامه ماهانه فرا مدیریت شهری )

برای اعضای خبرنامه ارسال شده است

در صورت تمایل به دریافت شماره های بعدی

می توانید از طریق لینک زیر نام و ایمیل خود را ارسال نمایید

ثبت نام در خبرنامه

 بعد از کلیک روی لینک لطفا چند لحظه صبر کنیدارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/07/03
464/ اطلاعیه جلسه دفاع
 

دعوت به جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت شهری با موضوع

بررسی قابلیت های سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS‌ )

و بکارگیری آن در مدیریت شهری منطقه یک تهران

زمان : دوشنبه ۳۱ / ۶ / ۹۳ ساعت ۳۰ : ۹   

مکان : ساختمان امام رضا - طبقه سوم - سالن دفاع

آدرس : تهران - بزرگراه چمران - جنب پل گیشا - دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/06/29
463/ کارگاه آموزشی طرح جامع تهران
 

نشست تخصصی :

کارگاه آموزشی طرح جامع تهران

برگزار کننده :

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

سخنران:

 دکتر غلامرضا کاظمیان

 زمان : دوشنبه ۲۴ / ۶ / ۹۳

ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰

مکان : سالن اجتماعات مرکز مطالعات


آدرس : تهران - خ وليعصر - بالاتر از تقاطع شهيد مدرس ( پارك وي )- خ شهيد فياضي- خ شهيد آقا بزرگي، نبش خ شهيد اكبري، شماره ۳۲

اطلاعیه نشست های شهری قبلیارسال توسط سعید فراهانی در تاريخ 93/06/22

پیج رنک

طراحی سایت

8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C">آرایش